Bewegend leren

Vanuit onze visie vinden we het belangrijk dat kinderen bewegen. Bewegend leren is fysieke inspanning tijdens cognitieve activiteiten.

Elke dag is er in de groep een energizer en het bewegend leren wordt zowel binnen als buiten gedaan. Onderstaand een indruk vanuit de groepen van afgelopen maanden:

In groep 1 en 2 werden buiten objecten gemeten.
In groep 2-3 werd in tweetallen geoefend met de begrippen links, recht, naar boven en naar beneden. Op het plein stonden letters: de één vertelde de ander hoe je stap voor stap bij de volgende letter moest komen.
In groep 4 was er een rekendictee:
Eerst de sommen opzoeken en dan samen uitrekenen.
In groep 5/6 werd een speurtocht door de klas gedaan met woordenschat: Vind de juiste betekenis en afbeelding bij het woord.
In groep 6-7 werd met reuzenmikado geleerd over evenwijdig en loodrecht.
In groep 8 werd het spelling dictee buiten rennend gedaan.

#goedinclusiefonderwijs