Methodes

Lessen op De Caleidoscoop zijn ingericht met het wij-jullie-jij-principe: de leerkracht doet het voor, de klas doet mee, kinderen oefen samen en werken dan zelf. De juf of meester houdt altijd de vinger aan de pols. Heeft uw kind meer instructies nodig, of juist meer uitdaging? Met extra opdrachten en verdiepende leerstof wordt aan iedereen gedacht. Zo heeft ieder kind vertrouwen om zelf aan de slag te gaan!

Toetsen en testen

Kennis is cruciaal, maar vaardigheden zoals werkhouding en doorzettingsvermogen zijn minstens zo belangrijk. Daarom gebruiken wij op school meerdere toetsmethodes. De methode onafhankelijke toetsen meet twee keer per jaar de vooruitgang van een kind: welke doelen heeft hij behaald en wat is toch anders gelopen? Het team bekijkt de resultaten en stelt nieuwe doelen voor de komende periode.

Methodetoetsen

Aan het einde van een thema of blok maken de leerlingen een methodetoets. Daarmee toetsen we de lesstof die in de weken daarvoor aan bod is geweest. De ontwikkeling van kleuters wordt nauwkeurig gevolgd met ons kindvolgsysteem Kijk! Naast de verschillende toetsen gaan we nog veel liever met uw kind in gesprek. Zo leren we hem of haar echt kennen.