Schoolontwikkeling

Ook leerkrachten groeien. Het team van De Caleidoscoop is altijd in ontwikkeling. Met goede afspraken geven we invulling aan onze lessen. We geven elkaar feedback en leren van elkaar. Zo ontwikkelen we de school.

Een stevige basis

Sinds het schooljaar 2021/2022 geven leerkrachten ook les in Executieve Functies: misschien wel de belangrijkste vaardigheden om goed te kunnen leren. Onder andere plannen en organiseren, omgaan met emoties en doorzettingsvermogen komen aan bod. Zo geven we uw kind een stevige basis mee voor de toekomst!

Meer- en hoogbegaafdenonderwijs

We zijn druk met uitbreiden van het meer- en hoogbegaafdenonderwijs op onze school. Het kleuteronderwijs wordt betekenisvoller en de overgang van groep 2 naar groep 3 is zo fijn mogelijk. Leerkrachten specialiseren zich op verschillende thema’s, zoals begeleiding van het jonge kind, bewegend leren en digitale geletterdheid. Die thema’s hebben een vaste plek in ons onderwijs.