Een veelkleurige blik

Onze school is onderdeel van CNS Ede. Dat is een christelijke onderwijsorganisatie. De Caleidoscoop biedt eigentijds onderwijs met aandacht voor de religieuze, morele, emotionele en intellectuele ontwikkeling van uw kind.

Christelijke identiteit

Ieder kind is anders. Wij geloven dat God die veelkleurigheid geschapen heeft. We richten ons daarom niet op één stroming binnen de protestants-christelijke traditie, maar staan open voor iedereen die zich thuis voelt binnen de christelijke identiteit. De Bijbel is daarbij onze inspiratiebron.

Vieringen op school

Wat onze school zo bijzonder maakt, voelt u onder andere tijdens vieringen. Die organiseren leerlingen samen met de juf of meester. Zij geven invullingen aan het feest met mooie verhalen, gedichten, liedjes en meer. Bijeenkomen op school voor deze unieke vieringen geeft een gevoel van verbondenheid met elkaar.

Meer over onze identiteit

Op de Caleidoscoop begint en eindigt elke dag met een lied, gebed of gedicht. Als u kiest voor ons, gaan we ervan uit dat u onze christelijke identiteit onderschrijft en respecteert. Daarover leest u meer in het identiteitsdocument van De Caleidoscoop.