Over onze school

De Caleidoscoop

Op De Caleidoscoop mag ieder kind zichzelf zijn. Hier zijn we allemaal anders en toch gelijk. We horen bij elkaar en leren van elkaar. Daarom brengt elke dag iets nieuws met zich mee.

Over de organisatieBeleidIdentiteit

Groepsdoorbrekend werken

In de ochtend werken we groepsdoorbrekend: groep 1 tot en met 8 werkt aan dezelfde vakken op hetzelfde moment. Zo is het makkelijk voor kinderen om op een ander groepsniveau te leren. Heeft uw kind meer begeleiding nodig, of juist iets meer uitdaging? Op onze school kan iedereen leren op zijn manier.

Ons team

Ons team is een mix van startende leerkrachten en ervaren juffen en meesters. Iedereen brengt unieke kennis en ervaring mee. Daardoor vormt het team een prachtig palet van expertises. We leren elke dag opnieuw van elkaar.

Bekijk ons team

Medezeggenschapsraad en oudercommissie

We vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en thuis voelt op De Caleidoscoop. Daarom werken ouders en leerkrachten samen aan een fijne school. De Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie zijn daarin onmisbaar. Ouders en teamleden organiseren projecten en vieringen die de schooltijd van uw kind onvergetelijk maken.

Uw betrokkenheid bij ons onderwijs

Op de Caleidoscoop werken we met Ouderbetrokkenheid 3.0. Meedoen moet voor iedereen makkelijk zijn. Daarom staat samenwerken centraal. Oudergesprekken zijn afgestemd op uw behoefte en elke nieuwe ouder wordt gekoppeld aan iemand die school goed kent.

Lees meer

Stichting CNS Ede

Open en uitnodigend. Dat is wat wij zijn. Vanuit onze christelijke identiteit bieden wij bijzonder goed onderwijs voor elke leerling in veilige, eigentijdse en uitdagende scholen. Uit alles wat we doen spreken vier woorden: vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap.

Naar website CNS Ede