Opvang buiten schooltijden

Voor- en naschoolse opvang op De Caleidoscoop organiseert kinderopvangorganisatie Kindrijk. Het voordeel van Kindrijk is dat uw kind voor of na schooltijd in de vertrouwde omgeving kan blijven.

Wilt u uw kind aanmelden voor opvang op school? Dan verwijzen wij u naar de website van Kindrijk Ede. Uiteraard staat het u vrij om een andere opvangorganisatie te kiezen. Diverse organisaties halen kinderen na schooltijd bij ons op.