Ziekte, verlof, verzuim

In Nederland gaat een kind veelal vanaf 4 jaar naar school. Als uw kind 5 jaar of ouder is, is verlof buiten vakantieperiodes in principe niet toegestaan. Soms zijn er uitzonderingen.

De leerplichtwet onderscheidt twee soorten toegestaan verlof:

  • Extra verlof als gevolg van het beroep van één van de ouders;
  • Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Wilt u een aanvraag voor verlof indienen? Dat kan via het verlofformulier.

Op tijd aanvragen

Verlofaanvragen kunt u het beste minimaal 6 weken van tevoren aan de directie voorleggen. Als dat mogelijk is natuurlijk. Verlof wegens gewichtige omstandigheden geeft u vooraf, of binnen twee dagen na het ontstaan van de omstandigheid aan.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim ofwel luxeverzuim is niet de bedoeling. Daarop wordt toezicht gehouden. Wanneer een leerling ongeoorloofd verzuimt, dan kan de directie niet anders dan daar melding van maken bij de leerplichtambtenaar. Meer informatie over verzuim en verlof vindt u in onze Schoolgids.