Vertrouwenspersonen

Bij een vertrouwenspersoon kan een ouder, kind of teamlid aankloppen met een klacht of probleem. Er zijn zowel binnen de school als daarbuiten plekken waar u terecht kunt.

Interne Contactpersoon

Heeft u een klacht over ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, agressie of geweld? Meld dit dan bij de Interne Contactpersoon (ICP). Op onze school is de ICP juf Tineke van Beek. Zij vangt u op bij problemen, informeert over vervolgstappen en verwijst door naar een behandelaar als dat nodig is.

Tineke van Beek is te bereiken op mailadres t.vanbeek@cnsede.nl.

Externe Vertrouwenspersoon

Als u een probleem of klacht hebt, gaan we graag eerst zelf het gesprek met u aan. Het eerste aanspreekpunt bij problemen is daarom de leerkracht van uw kind. Contact met de directeur is de volgende stap. Komt u er met de school niet uit? Dan klopt u aan bij de Externe Vertrouwenspersoon.

Sonja Tettero is de Externe Vertrouwenspersoon van CNS Ede. U kunt haar bereiken via sonja@vertrouwenszaken.nl of telefonisch via 06-24676470.