Veelgestelde vragen

Waar kan ik mijn kind voor school aanmelden?

Op de pagina aanmelden van uw kind vind u verdere informatie over het aanmelden van uw kind.

Wanneer ontvang ik bericht over mijn sollicitatie?

Binnen 5 werkdagen zal de afdeling personeelszaken van CNS Ede of de schooldirecteur contact met u opnemen. Als uw sollicitatie is verstuurd in een schoolvakantie zal de reactie volgen binnen 5 werkdagen na aanvang van de eerstvolgende werkdag. U ontvangt direct na het versturen van een sollicitatie via de website een ontvangstbevestiging.

Heeft u nog geen reactie ontvangen? Dan vragen wij u contact op te nemen via 0318-619136, op werkdagen tussen 08.30 en 13.00. U kunt ook mailen naar p&o@cnsede.nl

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Op vakanties en vrije dagen vindt u de schoolvakanties. Hiermee volgen wij de landelijke richtlijnen. Ook vindt u hier de studiedagen. Dat zijn dagen waarop teamleden hun kennis vergroten door een gezamenlijke studie te volgen. Uw kind is dan vrij van school.

Ik wil verlof voor mijn kind aanvragen, hoe gaat dat?

U leest meer over het aanvragen van verlof op de pagina ‘verlof aanvragen’.

Wat doen jullie aan de sociaal emotionele ontwikkeling?

Wij werken met De Kanjertraining. Dat is geen enkele les sociale vaardigheden, maar een manier van werken de hele dag door. Daarnaast hebben wij een duidelijk sociaal veiligheidsbeleid. Deze vindt u ook op onze website. Juf Heleen Pereboom geeft leerlingen die dat nodig hebben faalangsttraining of mindsettraining.

Wat zijn jullie schooltijden?

Onze deuren gaan om 08.20 uur open. Om 08.30 uur starten onze lessen. Het is de bedoeling dat uw kind dat in de klas aanwezig is. Om 14.00 uur is de school uit.

Hoe gaan jullie om met ouders in de school?

We vinden het fijn om met u samen te werken om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom werken we vanaf het schooljaar 2021-2022 met Ouderbetrokkenheid 3.0. U bent thuis de expert, wij zijn dat op school en samen komen we tot een samenwerking. Daarnaast is het goed dat kinderen leren om zelfstandig te worden. Om die reden gaan de kinderen zelf naar binnen. Twee keer per week hebben we een inloopmoment van 08.20-08.30 uur. Dan kunt u met uw kind samen een activiteit doen in de klas.

Hebben jullie een VSO of BSO?

Kinderopvangorganisatie Kindrijk maakt gebruikt van de ruimtes in de school. ’s Morgens voor schooltijd en ’s middags na schooltijd bieden zij opvang aan. U kunt hier meer over lezen op hun website.

Hoe kan ik mijn kind ziekmelden?

U kunt uw kind ziekmelden door ’s morgens tussen 08.00 en 08.15 uur de school te bellen (0318-621113). Een doktersbezoek of iets dergelijks kunt u via Parro aan de leerkracht doorgeven.

Hoe kom ik het makkelijkst in contact met de leerkracht?

De snelste manier is vaak via onze oudercommunicatie-app Parro. U kunt ook de leerkracht mailen (eerste letter voornaam.achternaam@cnsede.nl) of de school bellen. Parro is niet geschikt om inhoudelijke vragen te beantwoorden. Daarvoor vragen wij u de leerkracht te bellen of een afspraak te maken.

Staat je vraag er niet tussen?

Je kan ons dan altijd even bellen 0318 – 621 113.
Of mail ons