Financiën

Ieder jaar vragen we een vrijwillige bijdrage van ouders voor extra kosten die vallen buiten het standaard onderwijsleerpakket. Daarmee betalen we onder andere het zomerfeest, de sinterklaas- en kerstviering en het afscheid van groep acht.

Transparant overzicht

De Oudercommissie houdt alle uitgaven goed in de gaten. Zij maken een overzicht dat jaarlijks wordt gedeeld met de Medezeggenschapsraad. Zo blijven uitgaven inzichtelijk voor iedereen.

Tegemoetkoming schoolreisjes

Naast de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage vragen we ook een bijdrage voor het schoolreisje van groep 1 tot en met 7. In groep 8 is dit een bijdrage voor het schoolkamp. Ouders met een lager inkomen kunnen een tegemoetkoming aanvragen.

Daarover leest u meer in de Schoolgids.

Betalen via Wis Collect

Via onderstaande link wordt u geïnformeerd over ons facturatiesysteem Wis Collect

Facturatiesysteem Wis Collect