Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat we lessen en methodes afstemmen op wat een kind nodig heeft. Met duidelijke afspraken krijgt uw kind een vertrouwde leeromgeving. Daardoor is het onderwijs voor iedereen passend.

Zorgbehoefte van uw kind

Het kan zijn dat uw kind andere zorgbehoeften heeft dan de school alleen kan bieden. Dan krijgen we hulp van het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Soms door middel van extra ondersteuning op school. Als uw kind meer hulp nodig heeft dan wij kunnen bieden gaan we met elkaar op zoek naar een passende plek voor uw kind, bijvoorbeeld op een andere school. Zo krijgt iedere leerling het onderwijs dat het beste bij hem of haar past.

Lees meer over passend onderwijs in de Schoolgids.