Ons onderwijs

Ons onderwijs

De Caleidoscoop is een Kanjerschool. Een kanjer is iemand waar je trots op mag zijn. Iemand die zijn best doet en probeert het beste uit zichzelf of een ander te halen. Dat kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door iemand te helpen, er voor iemand te zijn. Een kanjer kan zich laten zien in vele vormen, net als in de kleuren van onze school.

Lees meer

Identiteit

Door nieuwsgierig te zijn blijven wij ontdekken. Soms door vanuit een andere hoek te kijken, verandert ons beeld. Naar de wereld kijken vanuit verschillende perspectieven! Op De Caleidoscoop gebeurt dat ook. Ieder kind is uniek. Diversiteit en veelkleurigheid zijn wat De Caleidoscoop bijzonder maakt. Onze christelijke identiteit geeft ruimte aan deze veelkleurigheid. Het is de basis van onze school.

Lees meer

Schoolontwikkeling

Ook leerkrachten willen groeien. Daarom is het team van De Caleidoscoop altijd in ontwikkeling. Met goede afspraken geven we invulling aan onze lessen. We bepalen de inhoud van de Kanjertraining, geven elkaar feedback en leren van elkaar. Net als de leerlingen.

Lees meer

Passend onderwijs

De Caleidoscoop staat voor inclusief onderwijs. Onze werkwijze is afgestemd op wat uw kind nodig heeft om te leren. Daarvoor zijn ook duidelijke afspraken nodig. Zo is het onderwijs op De Caleidoscoop voorspelbaar en de school een veilige omgeving voor ieder kind.

Lees meer

Methodes

Eigentijdse methodes zijn de basis van elke les. Ons team kijkt kritisch naar hoe lesmethodes worden ingezet. Ging de voorgaande les zoals verwacht? Had de klas nog ergens moeite mee? Samen sturen we bij waar nodig. Dankzij verschillende toetsvormen worden zowel de kennis als ontwikkeling van uw kind gemeten.

Methodes