Partners van de school

Bij De Caleidoscoop krijgt uw kind steun, welke behoefte hij ook heeft. De school heeft daarom een aantal educatieve partners. Samen zorgen we voor inclusief onderwijs op alle fronten.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Iedere ouder heeft wel eens een vraag over gezond opvoeden en opgroeien. Op onze school kunt u daarvoor terecht bij Marijke de Hoop, onze School Maatschappelijk Werker via Jeugd en Gezin. Zij geeft op een begrijpelijke manier antwoord op al uw vragen. Ook denkt ze mee over een mogelijke oplossing. Wij kunnen u snel in contact brengen met Marijke, zodat u snel een antwoord op uw vragen kunt krijgen.

Het Groene Wiel

Niet alleen lezen, rekenen en taal zijn belangrijk. Uw kind leert ook over de natuur en de wereld om hem heen. Daarom krijgt hij les in wereldoriëntatie. Deze lessen ondersteunen we met excursies van Het Groene Wiel. Zo komt de wondere wereld buiten de school ietsje dichterbij.

Cultura

Dankzij de docenten van Cultura ontdekken onze leerlingen vakken als drama, muziek, dans en creativiteit. De Caleidoscoop werkt samen met Cultura aan het project De Wereld van Peer: in een paar lessen ontdekken de kinderen zang, opera en dans. Aan het einde van het project laten ze aan ouders zien wat ze geleerd hebben in de vorm van een prachtige voorstelling mét strijkorkest.Ieder jaar kiezen we weer een nieuw cultuurprogramma. Bent u ook zo benieuwd wat het volgende project wordt?

 

Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei

De Caleidoscoop is een inclusieve school. Dat betekent dat we ons best doen om ieder kind passend onderwijs te geven. Toch heeft een kind soms meer nodig dan wij kunnen bieden. Het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei kijkt en denkt mee wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Vanuit hun expertise proberen we de schooltijd van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. In het School Ontwikkel Profiel leest u meer over de zorg die wij binnen de school bieden.

Kindrijk Ede

Kindrijk Ede is de meest zichtbare van onze samenwerkingen. Zij gebruiken twee ruimtes in school voor peuteropvang, voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO). De peuteropvang overlegt regelmatig met onze leerkrachten uit groep 1 en 2 om te zorgen voor een mooie overgang naar de basisschool.