Week tegen Pesten 2023

In week 39 stond de Week tegen Pesten centraal in alle groepen. Het thema was “Goed voor elkaar’. Elke dag werd er actief aandacht aan besteed. 

In groep 1-2 werd er nagedacht over wat anderen goed kunnen en werden er complimenten gegeven. Er werd gekeken waarin ze hetzelfde zijn en waarin anders. Ook gingen ze in gesprek over delen en vriendelijk voor elkaar zijn. 

In groep 3 en 4 werd er geluisterd naar elkaars ervaringen over plagen en pesten. Wat is het verschil? Hoe voel je je erbij? Hoe kunnen we elkaar helpen?

In groep 5-6 werd gepraat over hoe pesten voelt, wat je ertegen kan doen, hoe je sterk kunt staan om pestgedrag tegen te gaan. Ook is het verschil tussen plagen en pesten besproken. 

In groep 6-7 is er gebrainstormd over hoe er een fijne sfeer in de klas bevorderd kan worden. Er is een samenleef-paspoort gemaakt en er werd gekeken naar welke eigenschappen je wel of niet bij jezelf vindt passen. 

In groep 8 was er een groepsgesprek over de effecten van pesten en werden er stop-pesten-posters gemaakt.  

Week tegen Pesten